Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số ô tô

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số ô tô. Các nguyên lý sang số, chuyển số... … [Read More]

Máy lát gạch siêu tốc trình diễn hoạt động

Máy lát gạch siêu tốc, không biết xem xong anh em có cao kiến gì về áp ở Việt Nam không :v :v … [Read More]

Nam châm được chế tạo thế nào

Nam châm được chế tạo thế nào ?. … [Read More]

Đĩa CD được sản xuất thế nào

Đĩa CD được sản xuất thế nào. … [Read More]