Vật thể tròn nhất thế giới

Vật thể tròn nhất thế giới … [Read More]

Mô phỏng nguyên lí hoạt động của động cơ Diesel

Mô phỏng nguyên lí hoạt động của động cơ Diesel. Clip mô phỏng cách hoạt động của động cơ diesel. … [Read More]

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số ô tô

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số ô tô. Các nguyên lý sang số, chuyển số... … [Read More]

Máy lát gạch siêu tốc trình diễn hoạt động

Máy lát gạch siêu tốc, không biết xem xong anh em có cao kiến gì về áp ở Việt Nam không :v :v … [Read More]